Covid-19 Protocol Atletiekunie

Atletiek in de 1,5 meter samenleving per 16 maart
Disclaimer: dit protocol is continu in ontwikkeling en is gebaseerd op de kennis van nu. De komende dagen kunnen nog aanpassingen volgen (op basis van de berichtgeving vanuit de Rijksoverheid en de daaruit volgende noodverordeningen).

Dit protocol voor de atletiek is tot stand gekomen (door de Atletiekunie) in afstemming met andere sportbonden en gebaseerd op het algemene protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF. De ter plekke geldende noodverordeningen en gemeentelijke bepalingen dienen altijd leidend te zijn. Het verdient aanbeveling kennis te hebben van de ter plekke geldende noodverordening met toelichting, die op de site van de betreffende veiligheidsregio te vinden is.

Met dit protocol willen we onze clubs, loopgroepen en atleten richting geven hoe te handelen, uitgaande van de maatregelen van de Rijksoverheid en binnen de hygiënerichtlijnen van het RIVM. De maatregelen zijn gebaseerd op het niveau ‘lockdown’ van de routekaart die door de Rijksoverheid is opgesteld.

Onder “atleten” wordt in dit protocol verstaan: baanatleten en wegatleten/hardlopers.

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:
Eén van de belangrijke adviezen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen, is om de hygiënerichtlijnen van het RIVM te volgen:
• Voor iedereen geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
• In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Houd hierbij rekening met het op tijd sluiten van de accommodatie;
• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Als je positief getest bent en/of een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis.
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de training klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
• Houd altijd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzonderingen op de 1,5 meter staan hieronder vermeld).
• Vermijd drukte. • Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld van trainers en bestuursleden.
• Was vaak je handen met water en zeep, ook voor en na bezoek sportaccommodatie.
• Schud geen handen.
• Voor iedereen van 13 jaar en ouder is het verplicht een (niet-)medisch mondkapje te dragen bij het betreden van de binnenruimtes van de sportaccommodatie, bijvoorbeeld het toilet.

Maatregelen voor atleten/hardlopers vanaf 18 jaar buiten de sportaccommodatie:
• Houd je aan de algemene veiligheid- en hygiëneregels (zie hierboven);
• In een binnenruimte is sporten niet toegestaan;
• Er mag maximaal met twee personen gesport worden, zolang er minimaal 1,5 meter tussen zit;
• Meerdere groepen van maximaal twee personen mogen op één plek tegelijkertijd trainen; mits zij zich duidelijk als aparte groepjes bewegen; Protocol verantwoorde atletieksport 16 maart 2021
• De groepjes van twee mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen;
• De afstand tussen de verschillende tweetallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming;

Maatregelen voor trainers, begeleiders en vrijwilligers:
• Houd je aan de algemene veiligheid- en hygiënemaatregelen (zie hierboven).
• Trainers, begeleiders en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op sportlocaties in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts.
• Vermijd geforceerd stemgebruik.
• Bij instructie aan tweetallen (vanaf 18 jaar buiten de accommodatie): o om instructie te geven aan een tweetal mag een trainer van tweetal naar tweetal, mits tenminste 1,5 meter afstand van ieder tweetal wordt gehouden. o groepsinstructie aan meerdere tweetallen in één keer mag niet. o de groepjes van twee mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen.

 

Dit is niet het gehele protocol, slechts datgene dat voor Move Mindful van toepassing is. Wil je het gehele protocol lezen, ga dan naar de website van de Atletiekunie.